Opis objekta

Opis objekta

Prostori Vile Zdravja so delno dostopni. Prostori so v pritličju večjega objekta in vključujejo sprejemni prostor, garderobo in neprilagojen sanitarni prostor. V prostorih je malo manevrskega prostora za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • označevalna tabla ob glavnem vhodu je ustrezna,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustrezno označeno,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata niso kontrastno označena.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko (ni potreben pogoj).