Opis objekta

Knjižnica je dobro dostopna. Parkiranje je zagotovljeno v sklopu javne mestne ureditve.
V avli se v bližini vhoda nahajajo stopnice, desno od njih pa je urejena pot do dvigala, ki omogoča dostop v višja nadstropja tudi za gibalno ovirane osebe.
Desno od stopnic je urejena kopirnica v kateri delajo člani Sončne poti, podjetja za poklicno usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb.
V prvem nadstropju se ob prostorih knjižnice nahaja Glazerjeva dvorana, ki ima prve vrste opremljene s premičnimi sedeži, v njej pa je nameščena tudi slušna zanka.
Prostori knjižnice imajo dovolj manevrskega prostora in so dobro osvetljeni. V knjižnici ponujajo prilagojeno gradivo ter lupe za lažje branje.
V glavnem objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.
Vhod v čitalnico je ločen in se nahaja desno od glavnega vhoda. Glavni vhod je dostopen le preko stopnic, za dostop oseb na invalidskih vozičkih, pa je urejen prehod s klančino, ki pa je zaradi pomanjkanja manevrskega prostora in prevelikega naklona neprimeren.
Ob čitalnici so urejeni prilagojeni sanitarni prostori. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani so urejena mesta za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori,  
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata so kontrastno označena,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • gumbi v dvigalu so reliefni, 
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni,
 • v knjižnici so na voljo prilagojeno gradivo in/ali zvočne knjige.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • dvorana je opremljena s slušno zanko,
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • pulti po višini niso prilagojeni uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • klančina na vhodu v čitalnico nima ustreznega naklona ali manevrskega prostora,
 • vhod v čitalnico ni primerne širine.

Slepi in slabovidni:

 • pulti niso v vizualnem kontrastu s tlemi,
 • pot od vhoda do prostorov knjižnice ni taktilno označena.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko.