Opis objekta

Hotel je delno dostopen.  Ima dve etaži. Dvigala v objektu ni, vendar se jedilnica in sobe za osebe na invalidskih vozičkih, nahajajo v pritličju. Stopnice pred vhodom se lahko obvozijo po klančini, ki ima ustrezen naklon, vendar je brez držal. V pritličju je jedilnica  in ima izhod na zunanjo teraso z visokim pragom. Parkirno mesto rezervirano za gibalno ovirane je v bližini vhoda.
V objektu, predvsem na robovih stopnišč, ni kontrastnih oznak.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu so omogočene sobe za nastanitev gibalno oviranih oseb.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • na izhodu na teraso je visok prag,
 • v objektu ni dvigala.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah,
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko,
 • sprejemni pult ni primerno osvetljen in ne omogoča branja z ustnic ter branja obrazne mimike,
 • sprejemni pult je postavljen tako, da so za njim okna.