Opis objekta

 TIC Ljubljana je delno dostopen. Pred vhodnimi vrati se pojavi krajša, strma klančina brez dovolj velikega podesta. V sprejemnem prostoru je informacijski pult in manjša trgovina. Informacijski pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov in ni opremljen s slušno zanko. Osvetlitev prostora je ustrezna. 
Za uporabnike invalidskih vozičkov v TIC-u izposojajo električni priklop za vozičke. 

Prilagoditve: 

Gibalno ovirani: 

 • glavni vhod v objekt je dostopen (oviro za uporabnike invalidskih vozičkov predstavlja strma klančina brez podesta), 
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora. 

Slepi in slabovidni: 

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven, 
 • označevalna tabla ob glavnem vhodu je ustrezna, 
 • steklena vrata so kontrastno označena, 
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda, 
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore, 
 • oznake in napisi  v objektu so kontrastni in čitljivi. 

Gluhi in naglušni: 

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike, 
 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča. 

Pomanjkljivosti: 

Gibalno ovirani: 

 • prilagojeno parkirno mesto ni urejeno (TIC se nahaja v pešconi), 
 • klančina pred vhodom ni ustrezno izvedena in ne omogoča samostojne uporabe, 
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov. 

Slepi in slabovidni: 

 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno, 
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah, 
 • rob klančine ni kontrastno označen, 
 • rob pulta v prodajni trgovinici predstavlja (višinsko) oviro, saj ni primerno označen. 

Gluhi in naglušni: 

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko.