Opis objekta

Muzej je slabo dostopen. Parkirno mesto ni označeno, za obiskovalce pa je namenjena le manjša parkirna površina.
Do blagajne v sprejemnem prostoru vodi manjša klančina. Iz sprejemnega prostora se dostopa v sanitarije, ki niso prilagojene. V pritličju se nahaja smučarska razstava, začetni del katere je dostopen za osebe na invalidskih vozičkih, za drugi del pa je potreben spust po stopnicah.
V višjih nadstropjih, ki so dostopna le preko stopnic, se nahajajo ostale zbirke in razstave, ter sobe za delavnice. V prostorih je v večji meri dovolj manevrskega prostora, med sobami pa so pogosti visoki pragovi. V času popisa so v muzeju za razstave urejali tudi odprto podstreho ter razmišljali o optimalni umestitvi dvigala. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • ni prilagoditev za gibalno ovirane.

Slepi in slabovidni:

 • pot skozi muzej je kontrastno označena,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • potrebne informacije so podane tudi na zvočni način (na določenih mestih so pritrjene slušalke).

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni urejeno,
 • na vhodu višinska razlika (visok prag) ni ustrezno premoščena,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik (pragovi ter višinske razlike tal razstave o smučanju) niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • objekt ni opremljen s slušno zanko.