Opis objekta

Terme so dobro dostopne. Glavna stavba term (z glavnim vhodom in recepcijo) vključuje hotelske sobe, bazenski kompleks, restavracije, dvorane in wellness, medtem ko je nastanitvena stavba ločena od glavne. Obe stavbi sta povezani z notranji hodnikom v prvem nadstropju, ki je dostopen tudi za uporabnike invalidskih vozičkov.
Glavni vhod glavne stavbe ima široka vrtljiva steklena vrata. V objekt se lahko vstopa tudi iz terase skozi avtomatizirana steklena krilna vrata, ki se nahajajo v bližini glavnega vhoda. Vse etaže objektov so dostopne preko dvigal. V glavnem objektu so poleg dvigal za prehod med etažami na voljo dolge klančine s podesti. Prostor pod klančino v pritličju je del lokala in lahko predstavlja višinsko oviro za slepe in slabovidne osebe. V poglobljenem delu avle se pojavijo stopnice in klančine, ki niso kontrastno označene.
Sprejemni pult, pult pred vhodom v bazenski del in pult v baru niso na primernih višinah. Del hotelske restavracije je dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov po klančini. V avli in pred bazenom so prilagojeni sanitarni prostori.
V glavnem objektu je na voljo konferenčna soba, ki je opremljena s slušno zanko.
Za prehod do bazenskega kompleksa (iz avle glavnega objekta) morajo uporabniki invalidskih vozičkov uporabiti poševno dvižno ploščad. Garderobe bazena nimajo dovolj manevrskega prostora in kabine za preoblačenje niso ustrezno osvetljene. Robovi bazenov niso kontrastno označeni. Stopnišča v bazene so opremljena z ograjami, ki pa niso dovolj kontrastna. V bazensko restavracijo lahko gibalno ovirani dostopajo samo iz prehoda med avlo in bazenskim kompleksom.
V termah so hotelske sob oziroma apartmaji dovolj velike za nastanitev gibalno oviranih oseb. Vstop v bazen za gibalno ovirane osebe ni urejen (ni klančin, ni dvigala).

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda glavne stavbe se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • ob glavnem vhodu z vrtljivimi vrati je dostopen stranski vhod, 
 • v povezovalnem hodniku do bazenskega dela je nameščena dvižna ploščad za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • v notranjosti so višinske razlike ustrezno premoščene,
 • v obeh stavbah se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v sobah in kopalnici je dovolj velik manevrski prostor za nastanitev uporabnikov invalidskih vozičkov,
 • v kopalnicah sob je dovolj manevrskega prostora in ima tuš kabino brez pragu (doda se lahko premični stol in oprijemalo).

Slepi in slabovidni:

 • glavni vhod glavnega objekta objekt je jasno razpoznaven,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • oznake in napisi  v objektu so kontrastni in čitljivi.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • konferenčna soba je opremljena s slušno zanko.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto je brez vertikalnega znaka,
 • stranski vhod ni označen,
 • sprejemni pulti in barski pult po višini nista prilagojena uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v garderobah ni dovolj manevrskega prostora,
 • kopalnica v sobi za nastanitev uporabnikov invalidskih vozičkov je brez držal,
 • za vstop v bazen ni klančine ali dvigala za uporabnike invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • označevalne table ob glavnem vhodu ni,
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah,
 • robovi stopnišč in višinskih razlik v notranjosti niso kontrastno označeni,
 • robovi bazenov niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko (ni zahtevan pogoj).