Opis objekta

Objekt je delno dostopen. Do glavnega vhoda vodijo široke in nizke stopnice. Na stranskem vhodu, ki se nahaja na drugi strani objekta, je klančina širine 117 cm. V objektu so fitnes prostor, športna dvorana ter notranji bazen, ki se nahajajo ob dolgem hodniku, ki povezuje oba vhoda.
Pot do notranjega bazena je brez ovir. Ob njem se nahaja prilagojen sanitarni prostor. Sanitarni prostori in tuš kabine ob fitnesu niso prilagojeni. Na tribunah v športni dvorani niso zagotovljena mesta za uporabnike invalidskih vozičkov. V objektu je tudi ločena garderoba za gibalno ovirane osebe.
Ob objektu je tudi zunanji bazen, ki je s klančinami prilagojen za gibalno ovirane osebe.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • stranski vhod je (delno) prilagojen za invalidske vozičke (klančina na vhodu je preozka),
 • v notranjosti so višinske razlike ustrezno premoščene,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • ob notranjem bazenu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori,
 • dostop v notranji bazen je po klančini, ki je speljana v bazen,
 • dostop do zunanjega bazena je urejen s klančinami.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • označevalna tabla ob glavnem vhodu je ustrezna,
 • steklena vrata so kontrastno označena,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • oznake in napisi v objektu so na primernih višinah.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult (v fitnesu) je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt ni dostopen (zaradi stopnic),
 • dostopen stranski vhod ni označen,
 • klančina pred stranskim vhodom nima ustrezne širine,
 • sprejemni pulti  pred fitnesom in notranjem bazenu ter ob glavnem vhodu po višini nista prilagojena uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene (samo v športni dvorani),
 • v dvorani ni mogoče zagotoviti mesta za uporabnike invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno.

Gluhi in naglušni:

 • zasteklitev sprejemnega pulta pri glavnem vhodu je odsevna in bleščeča.