Opis objekta

Knjižnica je dobro dostopna. Knjižnica se nahaja v prvem nadstropju in mansardi objekta. V neposredni bližini objekta se nahaja označeno parkirno mesto, ki ni ustreznih dimenzij. Do knjižnice se dostopa iz pasaže objekta Glavni trg 2, preko stopnic ali dvigala. Za uporabo dvigala je potrebno poklicati osebje knjižnice. V prostorih knjižnice je dovolj manevrskega prostora. V knjižnici so za branje gradiva na voljo lupe. V prvem nadstropju knjižnice so sanitarni prostori, ki niso prilagojeni.
V upravljanju knjižnice je tudi muzej z manjšo dvorano, ki se nahaja v prvem nadstropju stavbe. Do razstavnih prostorov muzeja se dostopa iz pasaže objekta Glavni trg 1 po stopnicah. Uporabniki invalidskih vozičkov lahko   do prostorov muzeja dostopajo skozi knjižnico. Manjša dvorana ima premične sedeže.
Prilagojen sanitarni prostor je urejen v pritličju pasaže Glavni trg 1 in služi za potrebe knjižnice in muzeja.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja označeno parkirno mesto, ki ni ustreznih dimenzij,
 • vhod v knjižnico je dostopen,
 • v objektu je nameščeno dvigalo (potrebno poklicati osebje za uporabo), 
 • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjosti knjižnice, razstavnih prostorov in dvorane je dovolj manevrskega prostora,
 • v pasaži objekta na naslovu Glavni trg 1 je na voljo prilagojen sanitarni prostor,
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • gumbi v dvigalu so reliefni in z brajico,
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni,
 • v knjižnici so na voljo lupe.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • označeno parkirno mesto ni ustreznih dimenzij,
 • ena višinska razlika v notranjosti ni ustrezno premoščena (prag na dostopu iz knjižnice v muzej).

Slepi in slabovidni:

 • označevalna tabla ob glavnem vhodu ni ustrezna,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda v knjižnico,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni označena,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah in niso kontrastni in čitljivi,
 • robovi višinskih razlik in stopnic niso kontrastno označeni (le delno).

Gluhi in naglušni:

 • dvorana in sprejemni pult nista opremljen s slušno zanko,
 • sprejemni pult je postavljen tako, da so za njim okna.