Opis objekta

Opis objekta

Objekt je slabo dostopen. Označeno parkirno mesto je v bližini glavnega vhoda. Glavni vhod zaradi stopnic ni dostopen za osebe na invalidskem vozičku. Na straneh objekta sta zagotovljena dva stranska vhoda z domofonom. Ob vsakem izmed vhodov je prilagojeno dvigalo, ki omogočajo dostop do vseh etaž. Blagajna je dostopna po stopnicah iz zunanjosti oziroma skozi desni stranski vhod in z dvigalom v kletni prostor. Pult blagajne ni višinsko prilagojen. Orientacija po objektu je otežena. V foyerju so neoznačene in nezaščitene višinske razlike. V pritličju so urejeni prilagojeni sanitarni prostori. Dvorana ima nepremične sedeže. Predvidena mesta za uporabnike invalidskih vozičkov se nahajajo v loži 10, vendar so vrata vanjo preozka (širina vrat 690 mm!). Dvorani ni opremljena s slušno zanko.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • označeno parkirno mesto je v bližini glavnega vhoda,
 • dostop v objekt je urejen preko stranskega vhoda,
 • v notranjosti so višinske razlike ustrezno premoščene,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • ni prilagoditev

Gluhi in naglušni:

 • v objektu je omogočena uporaba tolmača za znakovni jezik,
 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča,
 • prostori so primerno zvočno izolirani,
 • dvorana je opremljena za nadnapise.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • pult blagajne po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • mesto, ki je zagotovljeno za uporabnike invalidskih vozičkov v loži 10 zaradi ožine vrat ni dostopno (širina vrat 690 mm!).

Slepi in slabovidni:

 • pult blagajne se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega pulta blagajne ni talno-taktilno označena,
 • okence pulta blagajne ni kontrastno označeno,
 • gumbi v dvigalu niso reliefni,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana in pult blagajne nista opremljena s slušno zanko,
 • zasteklitev pulta blagajne je odsevna in bleščeča.