Opis objekta

Gledališče je delno dostopno. Blagajna se nahaja na levi strani objekta in je dostopna le po stopnicah. Nakup vstopnic je omogočen tudi preko spleta.
Preko glavnega vhoda se dostopa do Velikega odra gledališča. Ker so pred glavnim vhodom stopnice, je za uporabnike invalidskih vozičkov zagotovljen stranski vhod, ki je opremljen s stopniščno dvižno ploščadjo (z desne strani objekta).
Iz vhodne avle se direktno dostopa do garderob, parterja dvorane Velikega odra ter do neprilagojenih sanitarnih prostorov. Dostop v nadstropja, kjer so lože in balkon Velikega odra ter kavarna, je omogočen le preko stopnic. V dvorani Velikega odra ni urejenih mest za osebe na invalidskem vozičku. Obiskovalci v dvorani lahko predstave spremljajo s površin namenjenih dostopu obiskovalcev.
Mala drama ima ločen vhod, ki se nahaja v objektu desno za glavno stavbo. Dostop do vhodnih vrat, sprejemne avle in garderobe je omogočen preko zunanjih, nadkritih stopnic oziroma z uporabo dvižne ploščadi. V dvorano v nadstropju se nato dostopa preko stopnic ali dvigala. Dvorana ima premične sedeže. Ob dvorani so prilagojeni sanitarni prostori in manjši sprejemni prostor.
Dvorane niso opremljene s slušno zanko.
Za dostop do dvoran z invalidskim vozičkom je potrebna predhodna najava.

Prilagoditve:

Gibalno ovirane osebe:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto (predhodna najava), ter še dve urejeni v sklopu mestnega parkiranja.

Veliki Oder:

 • stranski vhod za Veliki oder je opremljen s stopniščno dvižno ploščadjo (prva vrata na desni strani objekta),
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora.

Mala Drama:

 • na dostopu do vhoda je zunanja dvižna ploščad (predhodna najava),
 • do dvorane v nadstropju je dvigalo primernih dimenzij,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani male drame so sedeži premični,
 • ob dvorani so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • Veliki oder: glavni vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • Mala Drama: gumbi v dvigalu so reliefni in opremljeni z brajico, 
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore.

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • dvorana Veliki oder je opremljena za nadnapise, ki so na voljo ob izbranih predstavah
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirane osebe:

 • na vhodu blagajne višinska razlika ni ustrezno premoščena,
 • blagajniški pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov.

Veliki Oder:

 • stopniščna dvižna ploščad na stranskem vhodu nima ustrezne nosilnosti (nosi 250 kg),
 • v pritličju ni prilagojenih sanitarnih prostorov,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene (ni dostopa do kavarne in prilagojenih sanitarnih prostorov),
 • v veliki dvorani ni mogoče zagotoviti mesta za uporabnike invalidskih vozičkov (trenutno so nameščeni na površinah za dostopanje do nepremičnih sedežev),
 • v parterju je dostop do lož onemogočen zaradi stopnice pred vrati,
 • ni dvigala v starem objektu, ki bi omogočil dostop do nadstropij (kavarna, lože…).

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • blagajna se nahaja v ločenih prostorih in ima svoj vhod, 
 • pot do blagajne in Male Drame ni označena (tudi brez talno-taktilnih oznak),
 • robovi stopnišč in višinskih razlik znotraj in zunaj objekta niso kontrastno označeni,
 • neoznačene strme, stopnice pred blagajno lahko predstavljajo nevarnost.

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • dvorane niso opremljene s slušno zanko.