Opis objekta

Prostori Okrožnega sodišča v Ljubljani so slabše dostopni. Glavni problem, ki povsem onemogoči dostop gibalno oviranih, je stopnišče za vhodnimi vrati. Ta so sicer tudi sama preozka in ne olajšujejo prehoda. V notranjosti večjo težavo predstavljajo tudi notranje stopnice, ki so ozke, odprtih čel, ter zavarovane z oprijemali le na eni strani, kar predstavlja precejšno nevarnost uporabnikom.
Vrata v notranjosti so sicer v večini primernih dimenzij, z dovolj nizkimi pragovi, pisarne pa nudijo tudi zadosten manevrski prostor.
Slika je podobna znotraj razpravnih dvoran. Oprema je stara, govorniški pulti pa opremljeni s podesti, kar onemogoča čelni dostop. V eni izmed dvoran je dovolj prostora za postavitev ob pultu, v drugi ne. V objektu slušnih zank ni, tolmača pa so dolžni ob potrebi zagotoviti.
Sanitarni prostor ni prilagojen, same dimenzije prostora pa bi preprečile kakršnokoli uporabo prostora tudi v primeru, da bi oseba na vozičku lahko dostopala v notranjost objekta.
Objekt je sprejemljivo osvetljen, izjema je stopnišče pri vhodnih vratih, kjer je opazno tudi pomanjkanje kontrastnih oznak.

Prilagoditve​

 • Okence sprejemnega pulta je na primerni višini,
 • Vrata v notranjosti so primernih dimenzij in z nizkimi pragovi,
 • V pisarnah je dovolj manevrskega prostora,
 • Oprema v pisarnah je primerno urejena,
 • V razpravni dvorani je dovolj manevrskega prostora.

Pomanjkljivosti

 • Vhodna vrata so preozka,
 • Na vhodnih vratih so stopnice,
 • V objektu ni klančine oz. dvižne ploščadi,
 • Stopnice so ozke,
 • Stopnice imajo odrpta čela,
 • Stopnice so opremljene le z enostranskim oprijemalom,
 • V objektu ni dvigala,
 • Površina ob govorniških pultih ni izravnana,
 • V objektu ni slušnih zank,
 • V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.