Opis objekta

Trgovina je delno dostopna. Vhod z ulice je dostopen preko ozkega pločnika z visokim robnikom in nato preko stopnic. Za gibalno ovirane je omogočen dostop skozi skladiščni stranski vhod, ob katerem se nahaja tudi parkirna površina. Za dostop do parkirišča in stranskega vhoda se je potrebno najaviti po telefonu. V sprejemnem prostoru z blagajniškim pultom je dovolj manevrskega prostora, medtem ko ga je na prehodu preko stranskega vhoda nekoliko manj.
Sanitarije niso prilagojene. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirane osebe:

 • v bližini vhoda je privatna parkirna površina,
 • skladiščni stranski vhod omogoča vstop za uporabnike invalidskih vozičkov.

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini glavnega vhoda.

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirane osebe:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustrezno označeno,
 • glavni vhod v objekt ni dostopen (zaradi stopnic),
 • dostopen (skladiščni) stranski vhod ni označen,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov (ni obvezen pogoj).

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • robovi stopnic pred vhodom niso kontrastno označeni.

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko (ni obvezen pogoj).