Opis objekta

Muzej je delno dostopen. Na glavnem vhodu so stopnice zato je za osebe na invalidskem vozičku omogočen dostop na stranskem vhodu, kjer je urejena klančina. V bližini stranskega vhoda se v notranjosti nahajajo tudi prilagojene sanitarije. Skozi vhodno avlo je urejen prehod na vrt in ločene razstavne prostore na drugi strani, vendar le preko stopnic.
Dvigala v objektu ni. Dostop do višjih nadstropji vodijo stopnišča. Med razstavnimi prostori se prav tako pojavlja veliko pragov ter stopnic. Za dostop oseb na invalidskem vozičku je zato objekt opremljen s posebnim goseničarjem, ki je namenjen premagovanju vseh vrst ovir. Za upravljanje naprave je usposobljen zunanji upravljalec, zato se je potrebno najaviti dva dni prej.
V glavni dvorani je nameščena tudi slušna zanka.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • stranski vhod je s klančino prilagojen za invalidske vozičke, prav tako je s klančino urejen dostop na vrt.
 • klančina na stranskem vhodu omogoča samostojno uporabo,
 • v objektu je uporabljen goseničar za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • v dvorani so premični sedeži.
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori,  
 • v razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini.

Slepi in slabovidni:

 • ovire in nevarni predmeti so primerno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana je opremljena s slušno zanko.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • dostopen stranski vhod ni označen,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v objektu ni dvigala,
 • dostop na oder ni zagotovljen.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni taktilno označena,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko.