Opis objekta

Hotel je delno dostopen. V objekt se lahko vstopa skozi glavni vhod ali skozi vrata terase. Restavracija v pritličju je dobro dostopna in ima prilagojen toaletni prostor. Višja nadstropja s hotelskimi sobami so dostopna z dvigalom, vendar sobe za osebe na invalidskem vozičku niso prilagojene. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča,

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto na parkirišču pred vhodom ni urejeno, 
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni sob za nastanitev oseb na invalidskem vozičku.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven, 
 • na vhodih v objekt so neoznačene višinske razlike,
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • oznake in napisi  v objektu niso primerno urejeni,
 • gumbi v dvigalu niso reliefni,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni in predstavljajo nevarnost na hodnikih.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko.