Opis objekta

Galerija je slabo dostopna. Parkirne površine v sklopu mestne ureditve niso urejene, je pa pred vhodom dovolj prostora za ustavitev vozila. Na glavnem vhodu se v notranjosti pojavi visok prag. Za osebe na invalidskem vozičku je urejen dostop skozi stranski vhod, ki pa je brez najave zaklenjen. V notranjosti dostopnost pritličja zagotavlja manjša klančina. Dostop v višja nadstropja je mogoč le preko stopnic. Dvigala ni. Besedil v galeriji ni veliko, tako da tudi potrebe po podajanju informacij na zvočni način ni.
Neprilagojeni sanitarni prostori se nahajajo v pritličju.  

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • stranski vhod je prilagojen za invalidske vozičke,
 • klančina v pritličju je ustrezno izvedena in omogoča samostojno uporabo,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini.

Slepi in slabovidni:

 • robovi stopnišč so kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik so kontrastno označeni,

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustrezno označeno,
 • dostopen stranski vhod ni označen in ni dostopen brez najave,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • izbrani eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.