Opis objekta

Opis objekta

Knjižnica je delno dostopna. Objekt se nahaja v peš coni v mestnem središču Celja. V bližini objekta ni parkirišč za gibalno ovirane in postajališč javnega potniškega prometa. Vhod v knjižnico je težko opazen in slabo označen ter otežen zaradi trenutnega prehoda skozi dva vetrolova (krilna vrata). Pritličje knjižnice je delno v pol etaži zaradi česar so deli knjižnice v pritličju, kleti in višjih nadstropjih dostopni z enim od dveh dvigal. Dostop do otroškega oddelka v kleti je za uporabnike na invalidskih vozičkih urejen po dolgi klančino, ki je prestrma in brez stranskih oprijemal. Med knjižnimi policami je dovolj manevrskega prostora. Stopnice so brez kontrastnih oznak in oprijemal. V sklopu knjižnice sta dve dvorani (Levstikova dvorana v kleti ter projekcijska soba/čitalnica v 3 . nadstropju) do katerih lahko gibalno ovirane osebe dostopajo z manjšim dvigalom, ki ni v skladu s predpisanimi dimenzijami. Levstikova dvorana je opremljena s slušno zanko in premičnimi stoli. Prilagojene sanitarije so v prvem nadstropju.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • sprejemni pult je višinsko prilagojen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori v prvem nadstropju,
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • v knjižnici so na voljo prilagojeno gradivo (zvočne knjige).

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • Levstikova dvorana je opremljena s slušno zanko,
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • pot skozi objekt je zaradi pol-etaže oteženo,
 • dolga klančina na otroški oddelek nima ustreznega naklona in ni ustrezno opremljena,
 • glavni vhod ni primerne širine (krilna vrata skozi dvoji vetrolov),
 • eno izmed dvigal, za dostop do dvoran ni ustreznih dimenzij.

Slepi in slabovidni:

 • glavni vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • označevalne table ob glavnem vhodu ni,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • gumbi v enem od dvigal niso reliefni,
 • robovi stopnišč in klančine niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko,
 • zasteklitev sprejemnega pulta je odsevna in bleščeča.