Opis objekta

Opis objekta

Galerija je dobro dostopna. Pred glavnim vhodom so za dostop urejene stopnice in zunanja klančina. Podest pred vhodnimi vrati je neustreznih dimenzij in otežujejo samostojen vstop osebam na invalidskem vozičku (krilna vrata se odpirajo navzven). Galerija se nahaja v več nadstropjih, ki so dostopna z dvigalom. Razstavni prostori imajo dovolj manevrskega prostora in so dobro osvetljeni. V pritličju je urejen dostopen sanitarni prostor.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je (delno) dostopen, saj je pred vhodnimi vrati premajhen podest za odpiranje vrat,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu je na voljo prilagojen sanitarni prostor.

Slepi in slabovidni:

 • blagajna se nahaja v neposredni bližini vhoda, a ni dovolj kontrasten,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • gumbi v dvigalu so reliefni.

Gluhi in naglušni:

 • blagajna je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni urejeno,
 • pred vhodnimi vrati je premajhen podest za odpiranje vrat.

Slepi in slabovidni:

 • označevalna tabla ob glavnem vhodu ni ustrezna,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah in niso kontrastni in čitljivi,
 • robovi stopnišč in višinskih razlik (pred vhodom) niso kontrastno označeni,
 • izbrani eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala,
 • opisi razstavljenih eksponatov so premajhni.

Gluhi in naglušni:

 • blagajna ni opremljen s slušno zanko (ni potreben pogoj).