Opis objekta

Objekt v katerem se nahajajo prostori tako Narodnega kot Prirodoslovnega muzeja Slovenije je dobro dostopen. Glavni vhod je dostopen le preko stopnic in opremljen z vrati z mehanizmom za odpiranje. Sprejemni pult se nahaja na levi strani vhodne avle.
Za gibalno ovirane urejen vstop na službenem vhodu na zadnji strani objekta, kjer je nameščen domofon, dostop pa zagotovljen s pomočjo manjše premične klančine. Ob prilagojenem vhodu se nahaja tudi dvigalo s katerem je omogočen dostop do obeh razstavnih nadstropij objekta.
V objektu so prilagojene sanitarije.
Prostori muzejev se nahajajo v obeh nadstropjih, vendar potekajo v sklenjeni poti preko osrednjega stopnišča, tako da si je mogoče ogledati le en ali drug muzej, vendar pa večjih razlik v opremi in dostopnosti prostorov ni. Manevrskega prostora je dovolj. Ponekod pojavljajo visoki pragovi, ki niso kontrastno označeni. Muzeja sta opremljena s avdio-vodičem. Izbrani eksponati omogočajo tudi taktilno spoznavanje razstavnega materiala.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto v sklopu mestne ureditve,
 • stranski vhod je prilagojen za invalidske vozičke,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • vhodna vrata so mehanizirana, 
 • potrebne informacije so podane tudi na zvočni način (avdio vodič),
 • izbrani eksponati omogočajo taktilno spoznavanje razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • ni večjih prilagoditev za gluhe in naglušne.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • sprejemni pult je dostopen le preko stopnic,
 • v razstavnih prostorih nekateri eksponati niso na primernih višinah.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult z vhoda ni jasno zaznaven,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • gumbi v dvigalu niso reliefni,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • objekt ni opremljen s slušno zanko.