Opis objekta

Knjižnica je delno dostopna. Levo od glavnih vratih vodi v kletno etažo stopnišče, po katerem se obiskovalci lahko spustijo do garderob ter kavarne.
Naravnost od glavnega vhoda prav tako ležijo stopnice. Na njihovem vrhu se na levi nahaja pisarna za izposojo knjig, centralno stopnišče pa vodi naprej do velike čitalnice in razstavnih prostorov. Desno od stopnišča je vhod v računalnico, ki je bila v času pregleda zaprta in bo v kratkem prenovljena. Za računalnico se v povezovalnem hodniku nahajajo prilagojeni sanitarni prostori, vendar je tako na hodniku za dostop kot znotraj njih malo manevrskega prostora.
Zaradi številnih stopnišč je glavni vhod za osebe na invalidskem vozičku v celoti nedostopen, zato je
v ta namen urejen stranski vhod na desni strani objekta, kjer obiskovalci z uporabo kartice vstopijo neposredno v malo čitalnico. Tu lahko gibalno ovirani tudi naročijo in sprejmejo gradivo.
Za dostop do drugih delov objekta je v bližini urejeno dvigalo z katerim so dostopna vsa nadstropja, ter tudi zbirke v višjih etažah. Zaradi velikosti objekta ter umeščenosti dvigala so poti skozi objekt za uporabnike invalidskih vozičkov dolge in zapletene. Velik del dostopnosti olajšuje uporaba kartice za odpiranje številnih motoriziranih notranjih vrat.
Objekt ni dobro osvetljen.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • stranski vhod je prilagojen za invalidske vozičke,
 • sprejemni pult v mali čitalnici je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • na vhodu v kavarno je urejena klančina,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v notranjosti se številna vrata odpirajo avtomatsko za lastnike kartice,
 • v čitalnicah so premični sedeži,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.  

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • gumbi v dvigalu so reliefni, 
 • robovi stopnišča ki vodi v klet so kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt ni dostopen (zaradi stopnic),
 • dostopen stranski vhod ni označen,
 • sprejemni pult ter pult v kavarni po višini nista prilagojena uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjih prostorih (sanitarije ter hodnik pred sanitarijami) ni dovolj manevrskega prostora.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni taktilno označena,
 • centralno stopnišče ni opremljeno z oprijemalom,
 • robovi centralnega stopnišča niso kontrastno označeni,
 • razstavni prostor ni zadostno osvetljen,
 • steklena vrata v rokopisni zbirki niso kontrastno označena,

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.