Opis objekta

Muzej je delno dostopen. Sprejemni pult se nahaja levo od vhoda. 
V spodnjem nadstropju, ki je dostopno preko začasne klančini na levi strani avle se nahajajo prostori za začasne razstave.  
Dostop do centralnega stopnišča ter dvigala je mogoč le preko stopnic, zato je tudi tu v uporabi začasna klančina. V času popisa so v delu načrti za izgradnjo stalne klančine.  
Dvigalo se nahaja ob glavnem stopnišču, vendar znotraj zasebnega dela muzeja, zato morajo uporabo omogočiti zaposleni.  
Ob njem se nahajajo tudi prilagojeni sanitarni prostori. 
Razstavni prostori v prvem nadstropju se vrstijo v obliki krožne poti in so prostorni in izravnani. Izjema je manjši del razstave, ki je dostopen le preko stopnic.  
V muzeju so nekateri razstavni materiali prilagojeni za tipno spoznavanje.  
Tako v začasnih kot stalnih razstavah nekatere vitrine višinsko posegajo v prostor in predstavljajo nevarnost. 

Prilagoditve: 

Gibalno ovirani: 

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto, 
 • glavni vhod v objekt je dostopen, 
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora, 
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij, 
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori. 

Slepi in slabovidni: 

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda, 
 • gumbi v dvigalu so reliefni, 
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni, 
 • potrebne informacije so podane tudi na zvočni način (na mestih pritrjene slušalke), 
 • izbrani eksponati omogočajo taktilno spoznavanje razstavnega materiala. 

Gluhi in naglušni: 

 • ni večjih prilagoditev za gluhe in naglušne. 

Pomanjkljivosti: 

Gibalno ovirani: 

 • klančine v objektu so začasne in nimajo ustreznega naklona, 
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov, 
 • dvigalo je dostopno le s spremstvom 
 • v objektu je dvigalo, vendar je del razstave še vedno dostopen le preko stopnic, 
 • v razstavnih prostorih eksponati niso na primernih višinah. 

Slepi in slabovidni: 

 • steklena vrata niso kontrastno označena 
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno, 
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore 
 • ovire in nevarni predmeti (vitrine na višinah) niso primerno označeni. 

Gluhi in naglušni: 

 • objekt ni opremljen s slušno zanko, 
 • sprejemni pult je postavljen tako, da so za njim okna.