Opis objekta

Okrajno sodišče v Tolmini je izjemno neprilagojeno in ni primerno za uporabo oseb z oviranostmi. Gibalno ovirani v objekt ne morejo vstopiti samostojno zaradi višinskih ovir v obliki stopnic v pritličju, ki vodijo v prvo in drugo nadstropje, kjer so pisarne, razprave dvorane itd. V notranjosti problem predstavljajo  pogosta dvokrilna ozka vrata. Objekt ni prilagojen slepim in slabovidnim, slušne zanke ni, tolmača pa sodišče po zakonu zagotavlja vsem strankam. Širina vhodnih vrat je neustrezna (vrata so preozka). Vhod za slepe in slabovidne osebe ni jasno označen. Na vhodnih vratih je prag, ki predstavlja oviro za uporabnika invalidskega vozička. Varnostna naprava je ustrezna. Informacijski pult ni ustrezno oblikovan, je previsok in nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov. Informacijski pult ni vsaj na enem delu ustrezno spuščen na višino, ki bi omogočal osebam na invalidskem vozičku samostojno uporabo in lažjo komunikacijo z osebjem. Zaradi neustrezno oblikovanega pulta je komunikacija za gluhe in naglušne osebe otežena. Hodniki so preozki. Oprema (klopi) na hodnikih ovirajo prehod za uporabnika invalidskega vozička. Na nekaterih mestih so hodniki slabo osvetljeni in pojavijo se ostri prehodi med svetlim in temnim prostorom. V objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov. Sanitarni prostori so neustrezne velikosti in niso ustrezno opremljeni. Sanitarni prostori, ki so označeni z znakom za gibalno ovirane, nimajo ustreznih prilagoditev za uporabnike invalidskih vozičkov.  Problem predstavljajo preozka in težka vrata na vstopu v predprostor sanitarij. Oprema v sanitarnih prostorih ni ustrezna.

 

Prilagoditve

 • Sodišče zagotavlja tolmača.
 • Dvorane so dobro zvočno izolirane in osvetljene.
 • Oprema znotraj objekta je fleksibilna.

Pomankljivosti

 • Vhodi v objekt sicer je mogoč, vendar ni urejenih dostopov do dvoran, pisarn,…
 • Objekt nima slušne zanke.
 • Oznake znotraj objekta so visoke, in nereliefne.
 • Stopnice niso označene s kontrastnimi trakovi.
 • Hodniki so neenakomerno osvetljeni.
 • Vrata so pogosto dvokrilna, in zadostne širine šele z odpiranjem
  drugega krila.
 • Vrata so pogosto nekontrastna.
 • V objektu ni dvigala.
 • V objektu ni prilagojenih sanitarij, objekt pa ureditve primernih prostorov ne omogoča.