Opis objekta

Mestno kopališče je dobro dostopno. Pred objektom je večja neoznačena parkirna površina. Dostop do vhoda je možen po stopnicah ali zunanji klančini. Zunanji bazen ima visok rob, ki ni kontrastno označen. Dostop do bazena je mogoče preko lestev oziroma preko bazenskega dvigala. V objektu ob bazenu so umeščene prilagojene sanitarije. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • pred vhodom je urejena klančina, 
 • za vstop v bazen je na voljo bazensko dvigalo, 
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • rob bazena je tipno zaznaven.

Gluhi in naglušni:

 • ni večjih prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustrezno označeno,
 • klančina pred vhodom nima ustreznega naklona.

Slepi in slabovidni:

 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik (rob bazena) niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko (ni obvezen pogoj).