Opis objekta

Muzej je dobro dostopen. Blagajna se nahaja levo od vhoda in je dostopna preko stopnic. Za osebe na invalidskem vozičku je dostop omogočen po klančini skozi garderobe malo naprej. Razstavni prostori se vrstijo okoli večnadstropne centralne avle. Dostop do njih je omogočen preko stopnic ali pa z dvigalom. Od vhoda desno se po stopnicah povzpne do začasnih razstavnih prostorov.
V kletne prostore, kjer se nahajajo ostanki iz časov Emone je dostop mogoč preko dolge zavite klančine. V delu kleti, ki je dostopna z dvigalom se nahaja tudi kavarna. 
V višjih nadstropjih so urejeni razstavni prostori. Manevrskega prostora je dovolj. Pogosti so tudi eksponati, ki omogočajo tipno spoznavanje razstavnega materiala ter možnost uporabe slušalk z glasovnimi posnetki.
Ob razstavnih prostorih so urejeni tudi tipni načrti razstav.
V nadstropju se ob stopnišču nahajajo tudi prilagojeni sanitarni prostori. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • klančina ob sprejemnem pultu omogoča samostojno uporabo,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • izbrani eksponati omogočajo taktilno spoznavanje razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • klančina v kletno etažo nima ustreznega naklona in je predolga.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata so kontrastno označena, vendar ne na primeren način,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni taktilno označena,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • številčnica dvigala uporablja preveč kompleksen način navigacije med nadstropji, kjer je potrebno vnesti + in – pri izbiri nadstropja oz. kletne etaže.

Gluhi in naglušni:

 • objekt ni opremljen s slušno zanko.