Opis objekta

Muzej je delno prilagojen. Objekt predstavlja eno izmed večih lokacij Mestnega muzeja Krško.
Obravnavani del mestnega muzeja je urejen v starem dvorcu z osrednjim atrijem, kamor je bil ob obnovi umeščen steklen prizidek s stopniščem in dvigalom za prehajanje med nadstropji.
Vhod in recepcija sta dostopna preko stopnic, prilagojen stranski vhod za uporabnike invalidskih vozičkov je urejen s strani reke, vendar ni označen. V atriju in v objektu so nekontrastno označene stopnice in pomanjkljive kontrastne oznake, kar na določenih točkah predstavlja nevarnost.
Muzej je prenovljen. Večina višinskih razlik po muzeju je rešenih z dvigalom, vendar vsi deli muzeja niso dostopni za osebe na invalidskem vozičku. Izbrani eksponati omogočajo taktilno spoznavanje. Prilagojeni sanitarni prostori za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v starem mestnem jedru se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • dostop v objekt je urejen preko stranskega vhoda,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • višinske razlike v notranjosti so delno premoščene, ker je objekt kulturna dediščina,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • izbrani eksponati omogočajo taktilno spoznavanje razstavnega materiala,
 • gumbi v dvigalu so reliefni.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • dostopen stranski vhod ni označen,
 • na glavnem vhodu so stopnice,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v razstavnih prostorih eksponati ponekod niso na primernih višinah.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • steklena vrata prizidka v atriju niso kontrastno označena,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni označena,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • pot ovirajo višinske ovire, ki niso primerne označene.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko,
 • zasteklitev sprejemnega pulta je odsevna in bleščeča.