Opis objekta

Knjižnica je dobro dostopna. Vhod v knjižnico se nahaja v pokritem atriju do katerega se dostopa z dveh ulic (Slovenske ali Gosposvetske ulice). Za dostop do vhoda so na voljo stopnice oziroma prestrma klančina. Osvetlitev na vhodu je slaba.
Knjižnica se nahaja v več nadstropjih in ima dvigalo. Sprejemni pult ni v neposredni bližini vhoda oziroma ni viden samemu uporabniku. Nahaja se na desni strani prihoda. V vseh nadstropjih je zagotovljen dovolj velik manevrski prostor med policami, študijskimi mizami in pred pulti. V objektu je prilagojen sanitarni prostor.
Dvorana v kleti ni opremljena s slušno zanko. Knjižnica nudi knjige s povečanim tiskom, e-knjige, zvočne knjige in na voljo so lupe za branje itd. Dostop do večine gradiva in storitev je omogočen tudi preko spleta.
V knjižnici je zaposlena oseba z znanjem znakovnega jezika.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • sprejemni pult je višinsko prilagojen,
 • v notranjosti so višinske razlike ustrezno premoščene,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani v kleti so premični sedeži,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori,
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • objekt je označen s primerno informacijsko tablo,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu so na primernih višinah in so kontrastne in čitljive
 • gumbi v dvigalu so reliefni,
 • v knjižnici je na voljo prilagojeno gradivo (e-knjige, zvočne knjige, knjige v povečanem tisku).

Gluhi in naglušni:

 • v objektu je omogočena uporaba tolmača za znakovni jezik,
 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča (začasna zasteklitev),
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • parkirnega mesta ni v bližini vhoda,
 • klančina pred glavnim vhodom ni ustrezno izvedena in ne omogoča samostojne uporabe,

Slepi in slabovidni:

 • otežen dostop do vhoda v objekt (kompleksna umestitev objekta, slabe oznake)
 • osvetlitev na vhodu objekta je slaba,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult in dvorana nista opremljena s slušno zanko.