Opis objekta

Knjižnica je dobro dostopna. Največjo pomanjkljivost za dostopnost objekta predstavlja ureditev zunanjega prostora. Prilagojeno parkirno mesto je označeno, a premajhnih dimenzij. Pot do vhoda poteka po cesti, ki ima naklon.
Do vseh etaž v objektu je omogočen dostop z dvigalom. Sprejemni pult se nahaja ob vhodu. Objekt je dobro osvetljen in označen. Prilagojene sanitarije so v kletni etaži.
Dvorana za prireditve se nahaja v sosednji stavbi (stara knjižnica), ki je dostopna preko prehoda v prvem nadstropju. Sedeži v dvorani so premični. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto je označeno, a premajhnih dimenzij, 
 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • sprejemni pult je višinsko prilagojen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani so premični sedeži,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori,
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu so kontrastni in čitljivi,
 • gumbi v dvigalu so reliefni,
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

 

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • dostopna pot poteka po cesti.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata niso kontrastno označena.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult in dvorana nista opremljena s slušno zanko.