Opis objekta

Medical Center Rogaška je delno dostopen. Dostop brez višinskih razlik je zagotovljen na stranskem vhodu, z zadnje strani stavbe. Pred njim je urejena površina za kratkotrajno ustavljanje, saj so prilagojena parkirna mesta urejena v bližnji garažni hiši v oddaljenosti 100 m (glej Garažna hiša Janina).
Glavni vhod v center, s strani parka, je dostopen preko stopnic. Dostop do centra pa je omogočen tudi  skozi sosednjo hotelsko stavbo, ki ima v notranjosti urejeno klančino. Klančina je prestrma, nezavarovana in nevarna in neprimerna za samostojno uporabo. Sprejemni pult v pritličju ni v neposredni bližini glavnega vhoda in ga je težje najti. V pritličju so prilagojene sanitarije. Do ordinacij v nadstropjih se dostopa z dvigalom. Vhod v paviljon (pivnico mineralnih vod) je za uporabnike invalidskih vozičkov urejen preko povezovalnega hodnika  iz vhodne avle centra.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • dostop preko stranskega vhoda je urejen s klančino,
 • sprejemni pult je višinsko prilagojen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • oznake in napisi v objektu so na primernih višinah, so kontrastni in čitljivi.
 • gumbi v dvigalu so reliefni in opremljeni z brajico.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • parkirno mesto pred stranskim vhodom ni ustrezno urejeno, uporabno je kot površina za kratkotrajno ustavitev,
 • klančina na vhodu skozi bližnji hotel nima ustreznega naklona,  ni ustrezno zavarovana in je nevarna.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni označena,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult in ordinacije niso opremljeni s slušno zank