Opis objekta

Objekt Mariboxa je dobro dostopen zaradi  dvigala ter zadostnega manevrskega prostora. Parkirišče je urejeno v garaži, neposredno ob dvigalu. V dvoranah so zagotovljena označena mesta za osebe na invalidskem vozičku. V objektu so na voljo tudi prilagojeni sanitarni prostori, kavarna ter prostori za biljard. Pulti po višini niso prilagojeni.  Osvetlitev je slaba tako znotraj dvoran kot izven njih kar prestavlja nevarnost pri uporabi tekočih stopnic, stopnic, itd. Dvorana ni opremljena s slušno zanko.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v garaži se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani so urejena mesta za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori. 

Slepi in slabovidni:

 • gumbi v dvigalu so reliefni.

Gluhi in naglušni:

 • na prireditvah so na voljo podnapisi,
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • pulti po višini niso prilagojeni uporabnikom invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni talno-taktilno označena,
 • v objektu je temno zaradi neprimerne osvetlitve,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko,
 • dvorana ni opremljena s slušno zanko.