Opis objekta

Linhartova dvorana je delno dostopna. Za uporabnike invalidskih vozičkov je dostopno le pritličje z blagajno, dvorano in prilagojenim sanitarnim prostorom, saj v objektu ni dvigala. V pritličju je dovolj manevrskega prostora, urejena pa je tudi klančina za dostop do zadnjega vhoda v dvorano. V dvorani ni zagotovljenih mest za uporabnike invalidskih vozičkov. Obiskovalci na invalidskih vozičkih predstavo spremljajo iz prehoda ob sediščih oziroma s prostora pred prvo vrsto sedežev.
Dostop v prvo nadstropje do balkona v dvorani in do bara je mogoč samo po stopnicah.
Stopnice in višinske razlike v objekti niso kontrastno označene. Dvorana ni opremljena s slušno zanko.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu je na voljo prilagojen sanitarni prostor.  

Slepi in slabovidni:

 • blagajna se nahaja v neposredni bližini vhoda.

Gluhi in naglušni:

 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni urejeno v neposredni bližini objekta (najbližje prilagojeno mesto je zraven UE, na drugi strani ulice),
 • notranja klančina v dvorano nima ustreznega naklona,
 • blagajna po višini ni prilagojena uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v objektu ni dvigala v prvo nadstropje.

Slepi in slabovidni:

 • označevalne table ob glavnem vhodu ni,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • oznake in napisi  v objektu niso kontrastni in čitljivi,
 • robovi stopnišč in višinskih razlik niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana in sprejemni pult nista opremljena s slušno zanko,
 • sprejemni pult ni primerno osvetljen in ne omogoča branja z ustnic ter branja obrazne mimike,
 • zasteklitev sprejemnega pulta je odsevna in bleščeča.