Opis objekta

Kosovelov dom je dobro dostopen. Glavni vhod se nahaja v prehodu skozi objekt in je jasno razpoznaven. Zasnova objekta omogočajo dobro orientacijo za uporabnike, prostori imajo dovolj veliko manevrskega prostora. Pred dvorano so stopnice in klančini, ki ne omogočata samostojne uporabe. Stopnišča in klančine niso kontrastno označena. V dvorani sta urejeni dve mesti za uporabnike invalidskih vozičkov. Za dostop do prilagojenega toaletnega prostora v kleti je urejena stopniščna dvižna ploščad. Osvetlitev v objektu je ustrezna vendar materiali tal v avli lahko povzročajo bleščanje. V dvorani ni slušne zanke.
Dostop do poletnega amfiteatra za dogodke na prostem je urejen mimo glavnega vhoda po zunanji poti, ki ni ustrezna utrjena. Amfiteater omogoča spremljanje dogodkov tudi uporabnikom invalidskih vozičkov, medtem ko je dostop do odra omogočen le preko stopnic.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v objektu je urejena dvižna ploščad,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani sta urejeni mesti za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • v kleti je urejen prilagojen toaletni prostor, dostopen s stopniščno dvižno ploščadjo,
 • v avli so razstavljeni eksponati na primerni višini.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • steklena vrata so kontrastno označena,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda.

Gluhi in naglušni:

 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • vhod v objekt ni ustrezno označen,
 • klančini do dvorane nista ustrezno izvedeni in ne omogočata samostojne uporabe,
 • v objektu ni dvigala.

Slepi in slabovidni:

 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • oznake in napisi  v objektu niso kontrastni in čitljivi,
 • robovi stopnišč in klančin niso kontrastno označeni,
 • sprejemni pult ni primerno osvetljen in ne omogoča branja z ustnic ter branja obrazne mimike.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult se nahaja pred okni v ozadju prostora,
 • zasteklitev sprejemnega pulta je odsevna in bleščeča,
 • dvorana ni opremljena s slušno zanko.