Opis objekta

Trgovina je delno dostopna. Vhod v trgovino se nahaja v pasaži objekta. Trgovina ima prodajalni prostor z dovolj manevrskega prostora za osebe na invalidskem vozičku, medtem ko je garderoba zanje premajhna.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

  • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto (v sklopu mestnega parkiranja),
  • glavni vhod v objekt je dostopen,
  • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
  • v notranjosti prodajnega prostora je dovolj manevrskega prostora.

Slepi in slabovidni:

  • ni prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

  • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

  • v garderobi ni dovolj manevrskega prostora.

Slepi in slabovidni:

  • vhod se nahaja v pasaži objekta (desno), 
  • na vhodu pred pasažo oznaka ni na primerni višini.

Gluhi in naglušni:

  • ni pomanjkljivosti.