Opis objekta

Knjižnica je dobro dostopna. Nahaja se v kleti nakupovalnega centra TUŠ.  Glavni vhod v objekt je dostopen s parkirišča. Objekt ima dvigalo. Na poti od dvigala do vhoda v  knjižnico v kleti, se pojavijo nekontrastne stopnice in rahlo spolzka klančina neustreznih dimenzij. Na zadnji strani objekta, ob reki, je urejen še dodaten stranski vhod, ki pa s parkirišča ni dostopen.
V prostorih knjižnice je dovolj manevrskega prostora. V knjižnici  so urejeni prilagojeni sanitarni prostori.  V sklopu knjižnice je tudi manjša dvorana s premičnimi sedeži, ki ni opremljena s slušno zanko. V notranjosti knjižnice je ustrezna osvetlitev. 

Prilagoditve: 

Gibalno ovirani: 

 • v bližini vhoda se nahaja označeno parkirno mesto, a ni ustreznih dimenzij,
 • glavni vhod v objekt je dostopen, 
 • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov, 
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora, 
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij, 
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori,   
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni: 

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda, 
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore, 
 • oznake in napisi  v objektu so kontrastni in čitljivi, 
 • gumbi v dvigalu so reliefni.  

Gluhi in naglušni: 

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike, 
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti: 

Gibalno ovirani: 

 • parkirno mesto ni ustreznih dimenzij, 
 • klančina, na dostopni od dvigala do knjižnice, nima ustreznega naklona.

Slepi in slabovidni: 

 • steklena vrata niso kontrastno označena, 
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah, 
 • robovi stopnišč in višinskih razlik niso kontrastno označeni. 

Gluhi in naglušni: 

 • dvorana in sprejemni pult nista opremljena s slušno zanko.