Opis objekta

Knjižnica je delno dostopna. Prostori knjižnice z sprejemnim pultom se nahajajo v pritlični etaži. Dostop brez višinskih razlik v stavbo je zagotovljen skozi stranski vhod z zadnje strani stavbe, v neposredni bližini prilagojenega parkirnega mesta. Zvonec ob vhodu je zaradi ograje nedostopen ter težje viden.
Prilagojene sanitarije ter dvorana se nahajajo v kletni etaži stavbe, vendar je dostop za osebe na invalidskem vozičku omogočen le preko zelo dolge zunanje, nepokrite klančine na drugi strani objekta. Dostop do kletne etaže je znotraj objekta mogoč le preko stopnic, saj v objektu ni zagotovljenega dvigala.  

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • dostop v objekt je urejen preko stranskega vhoda na drugi strani objekta,
 • sprejemni pult je višinsko prilagojen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani je premična oprema,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori (otežen dostop po dolgi klančini zunaj objekta),
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • ni prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • prostori dvorane so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • dostopen stranski vhod ni označen,
 • zunanja klančina do kletne etaže (dvorana, prilagojene sanitarije) nima ustreznega naklona in je predolga,
 • v objektu ni dvigala,
 • prehajanje med pritlično in kletno etažo je mogoče le preko zunanjosti.

Slepi in slabovidni:

 • steklena glavna vrata niso kontrastno označena,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana in sprejemni pult nista opremljena s slušno zanko.