Opis objekta

Knjižnica je delno dostopna. Na vhodu je ob stopnicah urejena klančina. V pritličju knjižnice so sprejemni pult, oddelek za odrasle ter čitalnica, kjer je dovolj manevrskega prostora. Sanitarni prostori so le delno prilagojeni. V objektu ni dvigala. Prvo nadstropje, v katerem sta otroški oddelek ter študijska soba, je dostopno le preko stopnic. Prostori so dobro osvetljeni.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • v objektu ni dvigala,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • sanitarni prostori niso prilagojeni na ustrezen način (napačno nameščeno premično oprijemalo).

Slepi in slabovidni:

 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko,
 • pult v prvem nadstropju je postavljen tako, da so za njim okna.