Opis objekta

Knjižnica je dobro dostopna. Na glavnem vhodu s ceste so stopnice zato je za uporabnike invalidskih vozičkov urejen stranski vhod s parkirišča. Na glavnem vhodu je ustrezna oznaka za stranski vhod.
Knjižnica se nahajajo v pritličju in dveh nadstropjih, ki sta dostopni z dvigalom oziroma po kontrastno označenih stopnicah. Vsi informacijski pulti so po višini prilagojeni, med policami pa je dovolj manevrskega prostora. Prilagojene sanitarije se nahajajo v prvem nadstropju
Knjižnica ponuja uporabnikom bralnike, ki omogočajo povečan tisk.  

Prilagoditve:

Gibalno ovirane osebe:

 • na zadnji strani objekta je označeno parkirno mesto,
 • stranski vhod je prilagojen uporabnike invalidskih vozičkov,
 • stranski vhod ima avtomatska drsna vrata,
 • sprejemni pulti so po višini prilagojeni uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori (ključ na informacijskem pultu,  
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • steklena vrata so kontrastno označena,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • gumbi v dvigalu so reliefni, 
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni,
 • v knjižnici so na voljo zvočne knjige in/ali prilagojeno gradivo,
 • knjižnica ponuja bralnike, ki omogočajo povečan tisk.  

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • ni večjih prilagoditev za gluhe in naglušne osebe.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirane osebe:

 • ni večjih pomanjkljivosti.

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • ni večjih pomanjkljivosti.

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • sprejemni pulti niso opremljeni s slušnimi zankami (ni obvezen pogoj).