Opis objekta

Infocenter Triglavska roža je regijsko turistično in naravovarstveno informacijsko središče Bleda, Gorenjske in Triglavskega narodnega parka. V obnovljenih prostorih lahko obiskovalci odkrijejo in spoznajo naravo, okuse, razglede in dogodke dežele pod Triglavom. V Infocentru, ki je odprta vsak dan, so mogoči vodeni ogledi za skupine, v njem pa sta še trgovina s promocijskimi in tradicionalnimi izdelki domače obrti in okrepčevalnica z lokalno ponudbo.
Več …

Objekt je dobro dostopen za gibalno ovirane, slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne osebe. Večina razstavnih elementov stalne razstave »Raj Pod Triglavom« je na ustrezni višini, le nekateri, kot so npr. ekrani in napisi so postavljeni previsoko, da bi osebe na invalidskih vozičkih lahko samostojno spremljale vsebino razstave. Razsvetljava je ustrezna, le na določenih mestih je potrebno bleščečo svetlobo reflektorjev umiriti in preusmeriti tako, da bo branje tekstov prijazno.

Prilagoditve

 • Parkirno mesto za gibalno ovirane je zagotovljeno blizu glavnega vhoda.
 • Dostop do glavnega vhoda je za osebe na invalidskih vozičkih možen po ozki klančini.
 • V objekt se vstopa skozi ustrezno široka avtomatska steklena drsna vrata, problematičen je le tepih v vetrolovu, ki zavira vožnjo osebam na invalidskih vozičkih.
 • Objekt je dobro označen z informacijskimi oznakami, tako da se vsak obiskovalec v prostoru lahko samostojno orientira.
 • Napisi so ustrezni tudi za slabovidne, saj so črke dovolj velike in kontrastne in izobešeni na stenah v višini oči ali malce višje.
 • Jasno orientacijo v prostoru nudijo tudi čitljivi piktogrami.
 • Informacijski pult je razgiban in z ene strani ustrezno spuščen na primerno višino kar omogoča neoviran dostop za osebe na invalidskih vozičkih.
 • V časopisu »Odkrivaj./ Discover«, ki ga oblikujejo z namenom informiranja turistov, je objavljen zemljevid Triglavskega narodnega parka in predstavlja izlete, ki so dostopni tudi osebam na invalidskih vozičkih. Velikost črk je veliko večja kot pri običajnih zemljevidih, zato je branje zemljevida omogočeno tudi slabovidnim osebam.
 • Prostori so opremljeni s premičnimi stoli in omogočajo dovolj prostora za manever.
 • V prostorih je možna postavitev prenosne indukcijske zanke.
 • Zagotovljena je tudi ustrezna osvetlitev, ki omogoča spremljanje programa s tolmačem.
 • Večina razstavnih elementov stalne razstave »Raj Pod Triglavom« je na ustrezni višini.
 • Razsvetljava je ustrezna.
 • Kontrast črk besedila na razstavnih panojih je ustrezna.
 • Za slepe in slabovidne občasno organizirajo delavnice na temo spoznavanja dreves prek otipa debel in drugih primernih eksponatov z razstave.
 • Stopnišče je ustrezno osvetljeno.
 • V objektu je na voljo tovorno dvigalo, ki ga uporabljajo tudi obiskovalci na invalidskih vozičkih ob spremstvu osebja.

Pomankljivosti

 

 • Parkirno mesto za gibalno ovirane prostorsko ni ustrezno umeščeno. Zaradi bližine manjšega križišča ne zagotavlja varnega vstopa in izstopa.
 • Prostor pred vhodom ni dovolj prostoren za varno manevriranje osebe na invalidskem vozičku.
 • Problematičen je tepih v vetrolovu, ki zavira vožnjo osebam na invalidskih vozičkih.
 • Velikost črk besedila na razstavnih panojih je premajhna, da bi omogočala tudi slabovidnim obiskovalcem branje vsebine.
 • Izkušenj s prilagojenim vodenjem po razstavi za slepe in slabovidne ter s spremstvom tolmača za znakovni jezik gluhih še nimajo.
 • Strmo stopnišče, ki vodi do dvorane je opremljeno z ograjo le ena eni strani.
 • Prva in zadnja stopnica niso kontrastno označeni.
 • Sanitarije niso opremljene z obešalnikom.
 • V sanitarijah ni naprave za klic na pomoč.
 • Vrata na notranji strani niso opremljena z vodoravnim ročajem, ki osebam na invalidskem vozičku omogoča samostojno zapiranje vrat.
 • Sanitarni prostori se neustrezno uporabljajo za skladiščenje čistilne opreme.