Opis objekta

Hotel je delno dostopen. V hotel ima dva vhoda. Na vhodu z ulice je nekaj stopnic, medtem ko je vhod s parkirišča brez višinskih razlik.
Za dostop do etaž, v katerih so sobe, samopostrežna restavracija in sejna soba, je na voljo tudi dvigalo.
V hotelu je nekaj sob, ki so prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov. Kopalnice imajo tuše brez povišanega robnika, vendar ni manevrskega prostora za večje invalidske vozičke.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • vhod s parkirišča v objekt je dostopen,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo sobe za nastanitev gibalno oviranih oseb,
 • samopostrežni pult v restavraciji je na primerni višini.

Slepi in slabovidni:

 • ni prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustreznih dimenzij,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • hodniki so ozki,
 • v kopalnicah prilagojenih sob ni dovolj manevrskega prostora za večje invalidske vozičke,
 • določeni pripomočki v kopalnicah (sušilnik za lase, itd.) so nameščeni previsoko.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata na obeh vhodih niso kontrastno označena,
 • vhod s parkirišča ni jasno razpoznaven,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sejna soba in sprejemni pult nista opremljena s slušno zanko (ni obvezen pogoj).