Opis objekta

Hotel je dobro dostopen. Hotel ima dvigalo, ki pelje do vseh 3 nadstropij in do kleti. V pritličju se nahaja sprejemni pult ter bar in restavracija. Hotel ima dovolj manevrskega prostora za dostope do vseh storitev in prostorov. V nadstropjih hotela je 7 prilagojenih hotelski sob za uporabnike invalidskih vozičkov. V kleti objekta se nahajajo prilagojene moške in ženske sanitarije.
Osvetlitev v notranjosti objekta ni ustrezna.
Sosednji objekt z bazenom je s hotelom povezan le z zunanjo potjo.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen skozi avtomatska drsna vrata,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v kleti so urejeni prilagojeni sanitarni prostori,
 • v objektu so hotelske sobe s kopalnicami za nastanitev uporabnikov invalidskih vozičkov (6 sob za dve osebi, 1 soba za tri osebe).

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu so kontrastni in čitljivi,
 • gumbi v dvigalu so reliefni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustrezno označeno,
 • klančina ni ustrezno zavarovana z oprijemali,
 • sprejemni pult in pult v baru po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven, saj je del steklene stene,
 • vhod v objekt ni primerno označen,
 • steklena vhodna vrata niso kontrastno označena,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni označena,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah,
 • robovi stopnišč v objektu niso kontrastno označeni,
 • robovi zunanjih višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • pot ovirajo nevarni predmeti (višinska nevarna ovira v kleti), ki ni primerno označena,
 • v dvigalu ni zvočnih informacij.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko.