Opis objekta

Objekt je slabo dostopen. V pritličju objekta se nahajajo sprejemni prostor, bar in jedilnica ter neprilagojenim sanitarnimi prostori. V višjih nadstropjih, ki so dostopna le preko stopnic, so umeščene sobe. Prilagojenih sob za osebe na invalidskem vozičku v objektu ni. Osvetlitev po objektu je neustrezna. 

Dodatne sobe so v bližnjem objektu (glej Hostel pod Voglom – sobe), vendar tudi tiste v pritličju niso prilagojene za gibalno ovirane osebe.  

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda je na voljo dovolj prostora za parkiranje.

Slepi in slabovidni:

 • ni prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni označeno,
 • dostopna pot ni izravnana,
 • klančina nima ustreznega naklona,
 • klančina ni ustrezno zavarovana,
 • na vhodu se pojavi višji prag,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene, 
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov,
 • v objektu ni sob za nastanitev uporabnikov invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • označevalna tabla ob glavnem vhodu ni ustrezna,
 • v objektu je slaba osvetlitev.

robovi stopnic in višinskih razlik niso kontrastno označeni. Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko (ni obvezen pogoj).