Opis objekta

Muzejska hiša je delno dostopna. Objekt je eden od šestih muzejskih kompleksov na območju kjer poteka stalna etnološka razstava o bivalni kulturi železarskih družin. V bližini muzejskega vhoda ni prilagojenega dostopnega parkirnega mesta.
Vhod v objekt je skozi dvokrilna vrata, ki ne omogočajo samostojnega vstopanja osebam na invalidskem vozičku. Prostori se nahajajo v pritlični etaži in so težje prehodni zaradi številnih previsokih in neoznačenih pragov. Sanitarni prostori so prilagojeni, a so bili v času popisa nedostopni zaradi postavitve eksponatov. Osvetlitev razstavnih prostorov je ustrezna. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini,
 • postavitev eksponatov omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene (pragovi na vratih).

Slepi in slabovidni:

 • pot do vhoda v objekt ni jasno označena (parkirišče je na zadnji strani objekta),
 • označevalna tabla ob glavnem vhodu ni ustrezna,
 • robovi pragov niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • objekt ni opremljen s slušno zanko.