Opis objekta

Muzej je slabo dostopen. Za dostop v pritličje je na ozkem pločniku pred vhodom lahko uporabljena premična klančina. Pločnik pred vhodom nima poglobitve.
V pritličju se nahaja sprejemni pult ter del razstavnih prostorov. Višje nadstropje je v notranjosti dostopno le preko stopnic. Za gibalno ovirane je dostop omogočen preko ločenega vhoda z zadnje strani objekta. Na stranskem vhodu je nameščena začasna klančina, ki pa je zaradi pomanjkanja stranskih robov lahko nevarna.
V nadstropju se nahajajo preostanek zbirke ter neprilagojeni sanitarni prostori.
V notranjosti je objekt razmeroma slabo osvetljen. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • na glavnem vhod je za invalidske vozičke urejena začasna klančina,
 • stranski vhod, ki vodi v višje nadstropje, je prilagojen za invalidske vozičke s pomočjo klančine,
 • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • dostop na pločnik ob glavnem vhodu ni poglobljen,
 • glavni vhod v objekt ni dostopen (zaradi pragu, teže vrat),
 • dostopen stranski vhod ni označen,
 • dostop do stranskega vhoda je mogoč le po cesti v breg,
 • klančina na stranskem vhodu nima ustreznega naklona in ni ustrezno zavarovana,
 • višinske razlike v notranjosti (visoki pragovi) niso ustrezno premoščene,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • izbrani eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.