Opis objekta

Opis objekta

Muzej je delno dostopen. Od parkirišča do parka pred objektom vodijo stopnice, za gibalno ovirane pa je dostop vanj mogoč le po lokalni cesti brez urejenega pločnika. Park pred objektom ima makadamske poti. Na desni stani je umeščen tudi zunanji prireditveni prostor, ki je ponovno dostopen po poti le preko stopnic. Objekt ima na vhodu zagotovljeno klančino, ki je ozka in brez ograje. V pritličju se blagajna nahaja v zadnji sobi na desni. Pot do nje je označena, vendar je v prostoru drugače ni mogoče zaznati. Poleg nje se nahajajo tudi neprilagojene sanitarije ter dvigalo, ki omogoča dostop do višjih nadstropij. Razstavni prostori so večinoma prostorni in dobro osvetljeni. Med sobami se pojavljajo občasne višinske ovire v podobi visokih pragov. V najvišjem nadstropju se nahaja tudi manjša dvorana s premičnim sedeži. Slušnih zank v objektu ni.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • sprejemna miza je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani so premični sedeži,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetlih v temne prostore.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemna miza je primerno osvetljena ter omogoča branje z ustnic in branje obrazne mimike.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustrezno označeno,
 • klančina ni ustrezno zavarovana,
 • višinske razlike (pragovi) v notranjosti niso ustrezno premoščene,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni taktilno označena,
 • gumbi v dvigalu niso reliefni,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik (pragov) niso kontrastno označeni,
 • izbrani eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • objekt ni opremljen s slušno zanko.