Opis objekta

Knjižnica je slabše dostopna. Vhod v knjižnico se nahaja na stranski fasadi in je dostopen po daljši zunanji klančini. V pritličju objekta se nahaja več dejavnosti, med drugim otroški oddelek knjižnice s čitalnico, ki ima ločen vhod in informacijski pult. Oddelek za odrasle se nahaja v nadstropju in je dostopen le po stopnicah.
Manevrski prostor obeh oddelkov je na določenih mestih neustrezen. Galerijski deli knjižnice so nedostopni za osebe na invalidskem vozičku ter nevarni za osebe z okvaro vida zaradi nezaščitenih stopnic z odprtimi čeli.
Sanitarni prostori v pritličju (dostopni skozi pisarne) niso prilagojeni za osebe na invalidskem vozičku. Objekt je opremljen s kontrastnimi oznakami (stopnice, sanitarije, kljuke, prehodi).

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • klančina  na glavnem vhodu je ustrezno izvedena in omogoča samostojno uporabo,
 • sprejemna pulta sta višinsko prilagojena.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven, a je označen,
 • steklena vrata so kontrastno označena,
 • okence sprejemnega pulta je kontrastno označeno,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • robovi stopnišč in višinskih razlik so kontrastno označeni,
 • ovire in nevarni predmeti so primerno označeni,
 • v knjižnici je na voljo prilagojeno gradivo (zvočne knjige).

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene (dostop do 1. nadstropja in galerijskih delov),
 • v notranjih prostorih ni povsod dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov,
 • postavitev knjižnih polic ne omogoča dostopa z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • knjižnica je ločena na dva dela in tako sprejemni pulti niso v neposredni bližini vhoda,
 • stopnice do galerijskih delov knjižnice so nevarni.

Gluhi in naglušni:

 • objekt ni opremljen s slušno zanko.