Opis objekta

Opis objekta

Samostan je delno prilagojen. Cerkev s parkirišča za uporabnike invalidskih vozičkov ni dostopna zaradi ozke klančine in visokih pragov, je pa dostop vanjo omogočen skozi samostan. Za dostop v samostan ter med nadstropji je na levi strani objekta urejeno dvigalo. V pritličju se nahajajo manjša dvorana in knjižnica ter prostori za verouk, ki so dostopni skozi atrij. Ob njih se nahajajo tudi prilagojene sanitarije. Dostop nekaterih prostorov, zlasti knjižnice, otežujejo visoki pragovi. Grobnica je dostopna le preko stopnic. Samostanski vrt je dostopen iz notranjosti preko stopnic, obstaja pa ločen zunanji vhod, ki je brez ovir.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • stranski vhod je prilagojen za invalidske vozičke,
 • v notranjosti so urejene številne ustrezne klančine (dostop do cerkve in veroučnih prostorov skozi atrij)
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani so premični sedeži,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • gumbi v dvigalu so reliefni.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • dostopen vhod ni označen,
 • klančina za dostop iz parkirišča do cerkve nima ustreznega naklona,
 • višinske razlike (visoki pragovi pri cerkvi, knjižnici, stopnice do grobnice) v notranjosti niso ustrezno premoščene.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.