Opis objekta

Hiša je slabo dostopna. Urejenih parkirnih površin ni. Pot do objekta je ozka in netlakovana.
Ob poti je na desni strani postavljen zunanji razstavni prostor, vendar dostop vanj otežujejo stopnice.
Stopnice vodijo tudi do vrat glavnega vhoda. Vrata imajo nizek podboj.
Desno od vhoda se s terenom spuščajo neravne zunanje stopnice, preko katerih je omogočen dostop do neprilagojenih sanitarij ter do vrat v razstavne prostore v nižji etaži.
V notranjosti ni veliko manevrskega prostora, na vratih pa se pojavljajo visoki pragovi in nizki podboji.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • ni prilagoditev.

Slepi in slabovidni:

 • ni prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni urejeno,
 • dostopna pot do objekta ni izravnana in utrjena,
 • vhod v objekt ni dostopen (zaradi stopnic),
 • višinske razlike v notranjosti (pragovi) niso ustrezno premoščene,
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • zunanje stopnišče je lahko drseče in ni primerno zavarovano z ograjo,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik (pragov) niso kontrastno označeni,
 • pot ovirajo nevarni predmeti (podboji), ki niso primerno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.