Opis objekta

Dvorec je delno dostopen. Do dvorca vodita s parkirnih površin dve dvigajoči se asfaltirani poti. Leva obiskovalce pripelje v grajski atrij, ki je pokrit z makadamom in kjer se nahaja blagajna, ki je opremljena s klančino. Iz atrija je dostop v muzej mogoč le preko stopnic. Desna asfaltirana pot oz. cesta pripelje do stranskega vhoda na zadnji strani objekta, kjer je za dostop urejena strma klančina. 
V notranjosti se v neposredni bližini prilagojenega vhoda nahajajo tudi prilagojeni sanitarni prostori ter dvigalo, ki omogoča dostop do višjih nadstropji.
V notranjosti se nahajajo razstavni prostori ter prostori za delavnice. Manevrskega prostora ponekod, zlasti v sobah za delavnice, ni veliko.
Dostop do stolpa v katerem se nahajajo dvorane je urejen s klančino. V dvoranah so premični sedeži, slušnih zank pa ni.
Razstavni prostori na podstrešju stolpa so dostopni le preko starega stopnišča. V nižjih nadstropjih se nahajajo neprilagojene sanitarije ter restavracija s črno kuhinjo.
Tkalska delavnica z razstavo je dostopna le preko stopnic na ločenem vhodu zunaj grajskega atrija.  

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • stranski vhod je (s strmo klančino) prilagojen za osebe na invalidskem vozičku, 
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v dvoranah v stolpu so sedeži premični,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.  

Slepi in slabovidni:

 • robovi višinskih razlik (pragov) so kontrastno označeni,
 • v objektu imajo načrte in eksponate prilagojene za taktilno / tipno spoznavanje
 • delavnice omogočajo taktilno spoznavanje razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni označeno,
 • vhod v objekt skozi grajski atrij ni dostopen (zaradi stopnic in makadama),
 • dostopen stranski vhod ni označen,
 • klančina na stranskem vhodu nima ustreznega naklona,
 • pult blagajne po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjih prostorih (predvsem v sobah za delavnice) ni dovolj manevrskega prostora,
 • med razstavnimi prostori se pojavljajo višinske razlike
 • dvigalo v objektu ne omogoča dostop do podstrešja.

Slepi in slabovidni:

 • blagajna je ločena od ostalih prostorov,
 • gumbi v dvigalu niso reliefni,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • objekt ni opremljen s slušno zanko.