Opis objekta

Čopova rojstna hiša je delno dostopna. Prilagojeno parkirno mesto ni zagotovljeno, vendar je bližini vhoda dovolj prostora za parkiranje. Dostop do glavnega vhoda ni tlakovan. Na vhodu je višji prag, v notranjosti pa so tla večinoma izravnana. Del razstave v polkletni etaži je dostopen le preko stopnic. Sanitarije se nahajajo v prvem nadstropju in so dostopne le po stopnicah. Toaletni prostori niso prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu so kontrastni in čitljivi,
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni urejeno, vendar je dovolj protora za parkiranje blizu vhoda,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • v objektu so višinske ovire v obliki nizkih podbojev, ki niso kontrastno označeni,
 • izbrani eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.