Opis objekta

Center je dobro dostopen. Dostop do vhoda rahlo otežuje tlak iz desk. V pritličju se nahajajo sprejemni pult, manjša razstava ter prilagojene sanitarije, v prvem nadstropju pa predavalnica oz. večnamenska soba. V razstavnem delu sta tipni zemljevid ter digitalni (avdio in video) vmesnik za otroke. Dostop do zgornjega nadstropja je mogoč iz razstavnih prostorov preko zavitih stopnic ali pa z dvižno ploščadjo na stranskem stopnišču. Prostori so dobro osvetljeni. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • v objektu je nameščena dvižna ploščad za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • robovi stopnišča z dvižno ploščadjo so kontrastno označeni,
 • izbrani eksponati (tipni zemljevid) omogočajo taktilno spoznavanje razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev. 

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • dostopna pot ni primerno tlakovana,
 • vrata na vrhu stopnišča z dvižno ploščadjo se zatikajo,
 • dvižna ploščad ima prenizko nosilnost.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • čela stopnišča v razstavnem prostoru so odprta,
 • robovi stopnišča v razstavnem prostoru niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je postavljen tako, da so za njim okna,
 • v objektu ni slušne zanke.