Opis objekta

Balinarski klub je slabo dostopen. Parkirne površine in dostopna pot niso urejeni.
Dostop na igrišče ovira visok betonski prag vrat.
Na vratih v notranjost je stopnica. V notranjosti se nahajajo barski prostori, garderobe ter neprilagojene sanitarije. Manevrskega prostora je malo.
Objekt ni dobro osvetljen.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • ni prilagoditev.

Slepi in slabovidni:

 • ni prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • parkirno mesto ni urejeno,
 • dostopna pot ni urejena,
 • vhod v objekt ni dostopen (zaradi stopnice),
 • igrišče ni dostopno (zaradi visokega pragu),
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora,
 • barski pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu je temno,
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.