Opis objekta

Podjetje Audio BM, Celje je delno dostopno. Podjetje se nahaja na vogalu večjega poslovnega objekta in ima ločen vhod na nivoju visokega pritličja. Do vhoda se dostopa preko stopnic na vhodu ali po dolgi klančini, ki se začne na drugi strani objekta. Na dostopu do vrat so ovire (oprema sosednje kavarne, premajhen manevrski prostor pred vhodnimi vrati za uporabnike invalidskih vozičkov). Vhodna krilna steklena vrata in vetrolov nista ustrezne širine za uporabnike invalidskih vozičkov. V sprejemnem prostoru in ordinacijah je dovolj manevrskega prostora. Osvetlitev v objektu je primerna.
V objektu je možno testirati Bluetooth vmesnik, prenosno indukcijsko zanko za slušne aparate za boljšo komunikacijo. 

V parkirni hiši Glazia je urejeno dostopno parkirno mesto.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • dostopno parkirno mesto je urejeno v parkirni hiši Glazia, ki pa ni v neposredni bližini vhoda,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • prostori so primerno zvočno izolirani,
 • v podjetju je možno testirati Bluetooth vmesnik, prenosno indukcijsko zanko za slušne aparate za boljšo komunikacijo.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • v bližini objekta ni dostopnega parkirnega mesta,
 • v bližini vhoda ni mesta za kratkotrajno ustavitev,
 • klančina do vhoda je predolga in nima ustreznega naklona,
 • na dostopni poti do objekta se pojavijo ovire (ožina pred vhodom, predpražnik, višinske razlike).
 • vhod ni primerne širine,
 • sprejemni pult ni višinsko prilagojen.

Slepi in slabovidni:

 • stopnice, na dostopni poti, niso kontrastno označene,
 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • na dostopni poti so nevarni predmeti (ožine, predpražnik, višinske razlike),
 • ovire in nevarni predmeti niso primerno označeni,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Gluhi in naglušni:

 • ni pomanjkljivosti.